radzio.dxp.pl

Cyfrowe termometry DS18B20 produkowane przez firmę Dallas Semiconductor są bardzo popularnymi układami wykorzystywanymi do pomiaru temperatury. Swoją popularność zawdzięczają prostocie podłączenia do mikrokontrolera - wykorzystywane jest jedno wyprowadzenie I/O mikrokontrolera;  cyfrowemu odczytowi temperatury - możliwe jest zastosowanie tych układów niemal z każdym mikrokontrolerem posiadającym jedno wolne klasyczne wyprowadzenie cyfrowe, oraz stosunkowo niskiej cenie. Dzięki zastosowaniu magistrali 1-wire możliwa jest praca wielu termometrów na jednej linii, które mogą być obsługiwane poprzez jedno wyprowadzenie mikrokontrolera. Pozwala to na zbudowanie praktycznie dowolnie dużej sieci termometrów pracujących na wspólnej magistrali co obniża koszty oraz stopień komplikacji układu.

Pomimo swojej dużej popularności termometry DS18B20 sprawiają swoim użytkownikom sporo problemów. Podstawowym problemem jest implementacja procedur obsługi magistrali 1-wire w wybranym języku programowania. Najczęściej oprogramowanie dla termometrów DS18B20 pisane jest w języku Bascom,  który posiada w swojej bibliotece procedur gotowe i proste w użyciu procedury obsługi magistrali 1-wire. Niestety, pomimo swoich zalet, Bascom posiada również szereg wad - najpoważniejszą z nich jest jego dostępność tylko na dwie rodziny mikrokontrolerów - AVR i MCS-51 (z czego ta druga powoli wycofuje się z hobbystycznego świata elektroniki). W wyniku tego dla wielu mniej doświadczonych elektroników użycie termometrów DS18B20 z innymi rodzinami mikrokontrolerów, dla których nie istnieją środowiska typu Bascom,  wydaje się być niemożliwe. Kolejnym problemem z którym spotykają się użytkownicy termometrów DS18B20 jest problem z odpowiednią interpretacją wyników pomiarów temperatury  - często faktyczny zakres mierzonych temperatur zawężany jest tylko do temperatur dodatnich jak również odrzucana jest część ułamkowa pomiaru. Spowodowane to jest niechęcią użytkowników do zapoznania się z dokumentacją układów (programowanie w Bascomie nie sprzyja poznawaniu dokumentacji stosowanych układów) albo też niewystarczającą znajomością języka angielskiego.

Strona ta powstała w celu zebrania i usystematyzowania informacji na temat termometrów DS18B20 oraz przedstawieniu gotowych procedur (oraz przepisów, jak te procedury napisać samodzielnie) na różne rodziny mikrokontrolerów i  co najważniejsze - w językach innych niż Bascom.

Menu :
    DS18B20 - rozkład wyprowadzeń i podłączenie do mikrokontrolera

 
(c) Radosław Kwiecień