radzio.dxp.pl

Na tej stronie zawarte są najważniejsze informacje na temat układu DS18B20 - rozmieszczenie wyprowadzeń oraz sposób podłączenia układu do mikrokontrolera. Informacje te są niezależne od zastosowanego rodzaju mikrokontrolera.

Rozmieszczenie wyprowadzeń układu DS18B20 przedstawione jest na poniższym rysunku :

DS18B20

Funkcje pełnione przez poszczególne wyprowadzenia są następujące :

  • GND - masa, wyprowadzenie konieczne do działania czujnika
  • DQ - linia danych magistrali 1-wire, wyprowadzenie konieczne do działania czujnika
  • Vcc - napięcie zasilania, wyprowadzenie opcjonalne - jeśli korzystamy z zasilania przez linie danych należy zewrzeć do masy

Linia danych wymaga podciągnięcia do napięcia zasilania poprzez rezystor o wartości ok. 4,7kOhm. Uproszczony schemat podłączenia układu DS18B20 do dowolnego mikrokontrolera przedstawiony jest na poniższym rysunku :

DS18B20

Powyższy rysunek przedstawia układ DS18B20 zasilany osobnym przewodem. W celu zmniejszenia o jeden wykorzystywanych przewodów niezbędnych do dołączenia układu do mikrokontrolera można zasilać układ pasożytniczo z linii danych. W tym celu wyprowadzenie numer 3 (Vcc) należy zewrzeć do masy. Przedstawia to poniższy rysunek :

DS18B20

Zasilanie pasożytnicze pociąga za sobą konieczność dostarczenia na czas pomiaru temperatury wyższego prądu niż może popłynąć przez rezystor podciągający. W mikrokontrolerach posiadających wyjścia przeciwsobne (push-pull) wystarczy wymusić na wyprowadzeniu stan wysoki. W mikrokontrolerach posiadających wyjście typu pull-up należy zastosować zewnętrzny tranzystor zwierający na czas pomiaru linię danych do zasilania.

 
(c) Radosław Kwiecień