Modularny Zestaw Uruchomieniowy

Podczas pracy z 'typowymi' zestawami uruchomieniowymi prawie zawsze czegoś mi brakowało, bądź też jakiś element był przeze mnie nie używany. Dodatkowo pracując z kilkoma rodzinami mikrokontrolerów każdy zestaw posiada powielone te same elementy, przez co sumaryczny koszt jest stosunkowo duży (a sprzęt najczęściej leży nieużywany, bo trudno jednej osobie w jednej chwili pracować nad kilkoma różnymi mikrokontrolerami) Skłoniło mnie to do opracowania modularnego systemu uruchomieniowego, który chciałbym zaprezentować na tej stronie. Zestaw ten składa się z małych modułów, na których umieszczone są poszczególne bloki funkcjonalne typowych układów zbudowanych w oparciu o mikrokontrolery. Dzięki takiemu rozwiązaniu można 'zbudować zestaw na miarę swoich potrzeb'. Można też 'wielokrotnie' wykorzystać te same moduły podczas pracy z różnymi rodzinami mikrokontrolerów - wystarczy podłączyć moduł z innym mikrokontrolerem do tych samych modułów peryferyjnych. Jest to rozwiązanie niewątpliwie tańsze niż posiadanie kilku zestawów z tymi samymi układami peryferyjnymi.
 

Moduł zasilający
Źródło napięcia zasilania dla systemu.

Pliki do pobrania :
Schemat
Płytka drukowana
Rozmieszczenie elementów

Moduł 8 przycisków
Moduł umożliwiający interakcję z użytkownikiem

Pliki do pobrania :
Schemat
Płytka drukowana
Rozmieszczenie elementów

Moduł 8 potencjometrów
Umożliwia podanie 8 niezależnych napięć z zakresu 0-Vcc. Przydatny przy pracy z wszelkimi przetwornikami analogowo-cyfrowymi

Pliki do pobrania :
Schemat
Płytka drukowana
Rozmieszczenie elementów

Moduł 8 tranzystorów
W wersji NPN i PNP.
Moduł mikrokontrolera 8051
Podstawowy moduł przy pracy z mikrokontrolerami pochodnymi rodziny 8051
Moduł 8 diod LED
Podstawowy moduł 'wyjściowy'.
Moduł mikrokontrolera ATMega
Podstawowy moduł przy pracy z mikrokontrolerami AVR w obudowach 40-wyprowadzeniowych (n.p. ATMega16 itp.).
Moduł 10 złącz śrubowych ARK
Umożliwia podłączenie naszego zestawu do 'świata zewnętrznego'

Pliki do pobrania :
Schemat
Płytka drukowana
Rozmieszczenie elementów

Moduł 4 podstawek DIP20
Umożliwia podłączenie dowolnych układów scalonych w obudowie do 20 wyprowadzeń.
Moduł podstawki DIP40
Umożliwia podłączenie dowolnego układu scalonego w obudowie do 40 wyprowadzeń i odstępie między rzędami 0,6 cala.
Moduł alfanumerycznego wyświetlacza LCD
Moduł mikrokontrolera PIC (obudowa 18-wyprowadzeniowa)
Moduł sześciu wyświetlaczy siedmiosegmentowych
Element odczytowy pomocny przy budowie wszelkich urządzeń prezentujących dane liczbowe w niewielkiej ilości.

 

Ostatnia modyfikacja strony : 24 maja 2008 10:12:48
(c) Radosław Kwiecień
Polityka prywatności