radzio.dxp.pl

LCD Font Designer jest prostym programem wspomagającym proces tworzenia czcionek dla wyświetlaczy LCD (zarówno alfanumerycznych jak i graficznych). Projektowanie czcionki polega na zapalaniu bądź gaszeniu poszczególnych pikseli - kliknięcie na wybrany piksel powoduje zmianę jego stanu. Program umożliwia pracę nad 255 czcionkami jednocześnie.

font designer

Program umożliwia eksport danych wprost do plików źródłowych języka C :

font designer

font designer

lub asemblera :

font designer

font designer

Pobierz program : LCD Font Designer
wersja 0.1

 

 
(c) Radosław Kwiecień