radzio.dxp.pl

Asystent LCD
Asystent LCD jest prostym programem wspomagającym proces tworzenia aplikacji dla graficznych wyświetlaczy LCD. Jego główną funkcją jest konwersja plików *.bmp do postaci akceptowalnej przez procedury obsługi wyświetlaczy prezentowanych  na tej stronie.
 Ponieważ struktura pliku *.bmp w systemie Windows nie sprzyja bezpośredniemu wyświetleniu obrazka, napisałem specjalny program realizujący funkcję konwertera pliku do postaci bardziej strawnej. Obsługa programu jest trywialnie prosta. Po uruchomieniu programu ukazuje się główne okno na którym znajduje się spis dostępnych funkcji programów :

lcd

Kliknięcie w wybraną opcje powoduje otwarcie okna realizującego wybrane zadanie. Pierwszą dostępną czynnością, jaką możemy wykonać za pomocą programu Asystent LCD jest zaprojektowanie ikony o rozmiarze 8x8 pikseli.

lcd

Zmianę koloru piksela można dokonać poprzez kliknięcie na nim lewym przyciskiem myszy. Po zaprojektowaniu ikony i kliknięciu przycisku "Generuj kod" w okienku tekstowym wygenerowany zostanie kod tablicy w języku C z wartościami odpowiadającymi wygenerowanemu obrazkowi. W chwili obecnej program generuje tablicę przeznaczoną do umieszczenia w pamięci programu mikrokontrolerów AVR (dla kompilatora avr-gcc). W przypadku chęci zastosowania tak wygenerowanej tablicy w innym kompilatorze należy dokonać odpowiedniej zmiany kwalifikatorów określających typ tablicy.
Kolejną czynnością jest projektowanie ikony o rozmiarach 16x16 pikseli. Schemat postępowania jest identyczny jak w przypadku projektowania ikony o rozmiarze 8x8 pikseli.

asystent lcd

Pobieranie programu :
   
Pobierz program Asystent LCD

 

 

 
(c) Radosław Kwiecień