radzio.dxp.pl

Programator mikrokontrolerów AVR (STK500)
Jest to programator w pełni kompatybilny z programatorem STK500 (tylko w trybie ISP). Umożliwia programowanie wszystkich mikrokontrolerów z rodziny AVR programowanych interfejsem SPI. Programator w pełni integruje się z programem AVR Studio, eliminując konieczność korzystania z dodatkowych programów przesyłających program do mikrokontrolera. Oprogramowanie wewnętrzne programatora jest aktualizowane z poziomu programu AVR Studio, dzięki czemu lista obsługiwanych mikrokontrolerów jest zawsze aktualna.

Programator zbudowałem w oparciu o informacje zawarte na stronie ispRe autorstwa Martina Thomasa. Zaprojektowałem płytkę drukowaną oraz dodałem zasilacz stabilizowany +5V. Dzięki temu programator może służyć za źródło zasilania układu (zasilacz można odłączyć rozwierając odpowiednią zworkę). Programator posiada dwa złacza ISP: 6-pinowe standardu firmy Atmel oraz 10-pinowe standardu firmy Kanda.

Budowa programatora
Głównymi elementami programatora są mikrokontrolery ATMega8535 oraz ATTiny2313. ATTiny2313 pełni funkcję programatora dla układu ATMega8535 (służy do uaktualniania oprogramowania wewnętrznego układu).
 

Pobierz
  Schemat programatora
  Płytka drukowana
  Rozmieszczenie zwór
  Rozmieszczenie elementów

 

Uruchomienie programatora
Mikrokontroler ATTiny2313 należy zaprogramować plikiem ispRE_ATtiny2313_v0_2.hex Mikrokontroler należy skonfigurować do pracy z zewnętrznym sygnałem zegarowym (External Clock : bity CKSEL3..0 ustawione na wartość 0). Należy też wyłączyć podział częstotliwości zegara przez 8 (bit CKDIV).

STK500

Mikrokontroler ATMega8535 należy skonfigurować do pracy z zewnętrznym rezonatorem kwarcowym,  zaprogramować bit CKOPT oraz włączyć tryb zgodności z AT90S8535.

STK500

Po umieszczeniu mikrokontrolerów na zmontowanej płytce programatora należy wgrać właściwe oprogramowanie sterujące. W tym celu należy zewrzeć zworkę JP1 a następnie należy uruchomić program AVR Studio. Następnie z menu 'Tools' wybieramy opcję 'AVR Prog'. Jeśli programator został poprawnie zmontowany to powinno się ukazać następujące okno :

STK500

Klikając przycisk 'Browse' wybieramy plik STK500.ebn znajdujący się w podkatalogu STK500 katalogu z programem (C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\STK500) i klikamy przycisk 'Program' w sekcji 'Flash'. Po pomyślnym wgraniu oprogramowania  zworkę JP1 należy rozewrzeć i nasz programator jest gotowy do pracy (konieczne jest ponowne włączenie napięcia zasilającego). Jeśli proces wgrywania oprogramowania sterującego przebiegł pomyślnie, to po włączeniu zasilania powinny zaświecić się diody kontrolne.

W celu zaprogramowania mikrokontrolera naszym programatorem należy na pasku narzędzi odszukać grupę ikon odpowiedzialnych za obsługę programatora :

STK500

W chwili obecnej aktywne powinny być tylko dwie ikony. Po kliknięciu w pierwszą z lewej powinno się ukazać następujące okno :

STK500

Na liście "Platform" powinna być podświetlona pozycja "STK500 or AVRISP". Na liście "Port" najlepiej zaznaczyć "Auto". Po kliknięciu "Connect", jeśli programator jest poprawnie zmontowany oraz podłączony do komputera powinno się ukazać następujące okno :

STK500

Po wybraniu typu mikrokontrolera z listy uaktywniają się opcje dotyczące programowania pamięci Flash oraz EEPROM :

STK500

Gdy mikrokontroler nie jest podłączony do programatora, lub jest zablokowany po próbie zaprogramowania pamięci lub odczytu bitów konfiguracyjnych pojawia się komunikat o błędzie :

STK500

Po zminimalizowaniu okna programu AVRISP na pasku narzędzi uaktywniają się ikony powiązane z programowaniem pamięci :

STK500

Po kliknięciu w ikonę symbolizującą układ scalony z czerwoną strzałką pamięć Flash jest programowana plikiem hex otwartego projektu. Współpraca z łączem USB
Programator może współpracować z komputerem poprzez łącze USB przy zastosowaniu konwertera USB/RS232. Można do tego wykorzystać również kabel do wymiany danych z telefonem komórkowym. Szczegóły współpracy z łączem USB są przedstawione na stronie programatora AVR910

 
(c) Radosław Kwiecień