radzio.dxp.pl

Na tej stronie chciałbym przedstawić sposób obsługi szeregowych pamięci EEPROM, które ze względu na niską cenę oraz prostą obsługę są doskonałym "magazynem" niewielkich ilości danych w systemach mikroprocesorowych. Pamięć EEPROM jest nieulotną reprogramowalną pamięcią danych, której liczba cykli zapisu sięga od dziesiątek tysięcy do miliona przy trwałości danych do 40 lat. W pamięciach EEPROM przechowywane są dane konfiguracyjne oraz inne dane, które zmieniają swoją wartość stosunkowo rzadko (pamięci EEPROM mają ograniczoną liczbę cykli zapisu danych) oraz gdy nie jest wymagany szybki dostęp do zapisanych danych (długi czas odczytu interfejsem szeregowym).

Pamięci z interfejsem I2C
  Pamięci 24C01-24C16
  Pamięci 24C32-24C512

 

 
(c) Radosław Kwiecień