radzio.dxp.pl

Rozkazy sterownika KS0107/0108
Sterownik KS0107/0108 posiada 7 podstawowych rozkazów :

1. Display On/Off

ks0108

D = 0 – wyświetlanie zawartości pamięci RAM na ekranie wyłączone
D = 1 – wyświetlanie zawartości pamięci RAM na ekranie włączone
Instrukcja nie wpływa na zawartość pamięci RAM.

2. Set Address (Y address)

ks0108

Ustawienie adresu Y wyświetlacza (czyli współrzędnej x ekranu) z zakresu 0-63. Adres jest automatycznie inkrementowany po każdej operacji odczytu, bądź zapisu danych.

3.Set Page (X address)

ks0108

Ustawienie adresu X (wybór strony) wyświetlacza z zakresu 0-7. Wszelkie operacje zapisu i odczytu danych wykonywane są na bieżącej stronie do momentu wybrania nowej strony.

4. Display Start Line (Z address)

ks0108

Adres Z określa która linia obrazu zawartego w pamięci RAM ma zostać wyświetlona jako pierwsza na ekranie.

5. Status read

ks0108

Odczyt bajtu statusu kontrolera.
• BUSY
BUSY = 1 – kontroler wykonuje operację i nie przyjmuje kolejnych instrukcji
BUSY = 0 – kontroler jest gotowy do przyjęcia kolejnej instrukcji
• ON/OFF
ON/OFF = 1 – wyświetlacz jest włączony
ON/OFF = 1 – wyświetlacz jest wyłączony
• RESET
RESET = 1 – trwa inicjalizacja wyświetlacza, żadne instrukcje za wyjątkiem instrukcji odczytu bajtu statusu nie są akceptowane
RESET = 0 – inicjalizacja zakończona, kontroler w stanie normalnej pracy

6. Write Dislpay Data

ks0108

Zapis danej do pamięci RAM wyświetlacza. Po wykonaniu instrukcji następuje automatyczna inkrementacja adresu Y.

7. Read Display Data

ks0108

Odczyt danej z pamięci RAM wyświetlacza. Po wykonaniu instrukcji następuje automatyczna inkrementacja adresu Y.

Poprzednie : Wstęp Następne : Komunikacja mikrokontrolera z wyswietlaczem

 

 
(c) Radosław Kwiecień