radzio.dxp.pl

W 8-bitowym trybie pracy bez odczytu flagi zajętości (wyprowadzenie R/W wyświetlacza na stałe podłączone do masy) do sterowania wyświetlaczem wykorzystane jest 10 wyprowadzeń mikrokontrolera. Ze względu na brak odczytu flagi zajętości generowane są programowe opóźnienia pomiędzy operacjami zapisu danych i instrukcji do wyświetlacza.

Schemat połączeń przedstawia poniższy rysunek.

HD44780

 

Zrezygnowanie z odczytu flagi zajętości pociąga za sobą konieczność generowania programowych opóźnień pomiędzy kolejnymi instrukcjami wysyłanymi do wyświetlacza. Większość instrukcji jest wykonywana w czasie ok 37us. Wyjątkiem są instrukcje CLEAR oraz HOME, które wykonywane są w czasie ok 1,67ms. W związku z tym standardowym czasem oczekiwania po każdej operacji zapisu do wyświetlacza jest czas ok 50us. Natomiast w przypadku instrukcji CLEAR i HOME czas ten został wydłużony do 2ms.

Pliki do pobrania

W archiwum znajdują się pliki gotowe do użycia w projekcie kompilowanym za pomocą kompilatora avr-gcc. W razie potrzeby można zmienić konfigurację wyprowadzeń wykorzystywanych do sterowania wyświetlaczem.
    HD44780_8bit_norw.zip

 
(c) Radosław Kwiecień