radzio.dxp.pl

W 4-bitowym trybie pracy bez odczytu flagi zajętości (wyprowadzenie R/W wyświetlacza na stałe podłączone do masy) do sterowania wyświetlaczem wykorzystane jest 6 wyprowadzeń mikrokontrolera.

Schemat połączeń przedstawia poniższy rysunek.

HD44780

 

Zrezygnowanie z odczytu flagi zajętości pociąga za sobą konieczność generowania programowych opóźnień pomiędzy kolejnymi instrukcjami wysyłanymi do wyświetlacza. Większość instrukcji jest wykonywana w czasie ok 37us. Wyjątkiem są instrukcje CLEAR oraz HOME, które wykonywane są w czasie ok 1,67ms. W związku z tym standardowym czasem oczekiwania po każdej operacji zapisu do wyświetlacza jest czas ok 50us. Natomiast w przypadku instrukcji CLEAR i HOME czas ten został wydłużony do 2ms.

Pliki do pobrania
W archiwum znajdują się pliki gotowe do użycia w projekcie kompilowanym za pomocą kompilatora avr-gcc. W razie potrzeby można zmienić konfigurację wyprowadzeń wykorzystywanych do sterowania wyświetlaczem.
    HD44780_4bit_norw.zip

 
(c) Radosław Kwiecień