radzio.dxp.pl

Wyświetlacz o organizacji 4x40 znaków
Podstawową różnicą pomiędzy klasycznymi wyświetlaczami ze sterownikiem HD44780 a wyświetlaczem o organizacji 4 linie po 40 znaków jest występowanie drugiej linii E. Z logicznego punktu widzenia wyświetlacz taki składa się z dwóch wyświetlaczy 2x40 znaków, których wszystkie sygnały sterujące są połączone równolegle, za wyjątkiem linii E, które są wyprowadzone osobno. Z tego powodu każdą operację mającą wpływ na konfigurację wyświetlacza należy wykonać na każdym sterowniku osobno, lub jednocześnie na obydwu sterownikach jeśli przeprowadzana operacja na to pozwala (np. czyszczenie zawartości ekranu).

Przykładowy tekst wyświetlony na wyświetlaczu L4044 (Seiko) przedstawiony jest na fotografii :

HD44780

Biblioteka funkcji obsługi wyświetlacza 4x40 znaków :

  AVR : Tryb 4-bitowy bez odczytu flagi zajętości

 
(c) Radosław Kwiecień